Aangeboren hartaandoeningen
Een enkele keer komt een aangeboren hartaandoening voor bij de fret. Gelukkig is dat maar zelden. Een voorbeeld van een aangeboren hartaandoening bij de fret is een kleine gaatje in de wand tussen de beide hartkamers (VSD =Ventrikel septum defect). Meestal is bij aangeboren hartaandoeningen een hartruisje hoorbaar. Nader onderzoek met behulp van een röntgenfoto, ECG (hartfilmpje) en een hartecho geeft meer informatie over de ernst, prognose en eventuele behandeling van het hartprobleem.

Dilatoire cardiomyopathie (DCM)
hartDit is een hartaandoening die regelmatig voorkomt bij fretten vanaf middelbare leeftijd. Deze hartaandoening, ook wel congestieve cardiomyopathie genoemd, is een aandoening van de hartspier. De hartspier is niet meer in staat om voldoende effectief te kunnen samentrekken. Daardoor wordt het bloed niet goed genoeg rond gepompt en kan het zijn dat er bloed (vocht) in de longen, rond de longen of in de buikholte achterblijft.

Het eerste teken is meestal een verminderde activiteit. Sommige fretten eten slecht en verliezen gewicht. In een gevorderd stadium zijn de fretten vaak erg benauwd tengevolge van vocht in en om de longen. Soms hoesten deze fretten maar lang niet altijd. Een dikke buik met daarbij een toename in gewicht kan ontstaan indien er zich vocht ophoopt in de buikholte. De buik kan hierbij soms enorm in omvang toenemen (zie foto).

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
Hierbij is de hartspier naar binnen toe verdikt. Uiteindelijk is hierbij onvoldoende ruimte in het hart om het bloed effectief rond te pompen. Een acuut optredende verlamming van de achterpoten of een enkele achterpoot kan ontstaan door een trombo-embolie. Bij deze hartpatiënten bestaat namelijk het risico op klontering van het bloed. Kleine stolsels kunnen vervolgens vastlopen in de nieren of de vertakkingen van de grote lichaamsslagader naar achteren. Daarnaast kunnen deze patiënten dezelfde symptomen vertonen als bij DCM.

De diagnose van hartproblemen

De diagnose kan worden gesteld aan de hand van de symptomen, de hartauscultatie en een röntgenfoto van de borstholte in combinatie met een ECG (hartfilmpje) of een echoscopie van het hart.

ecg afnemen 5 Het maken van een hartfilmpje

De behandeling van hartproblemen

Het is belangrijk om te weten welke hartaandoening het fretje heeft. Het maakt namelijk uit voor de behandeling. Sommige medicijnen mogen NIET gebruikt bij de ene maar moeten juist WEL gebruikt worden bij de andere hartaandoening. De schade aan het hart is onomkeerbaar en medicatie is dan ook levenslang. De medicatie zal echter zeker in het begin maar ook later nog bijgesteld moeten worden naar de behoeften van het dier. Daarom is het erg belangrijk dat hartpatiënten regelmatig op controle komen om de medicatie steeds weer aan te passen aan huidige situatie. Hierbij wordt ook regelmatig bloed afgenomen om de nierfunctie en de elektrolyten huishouding in de gaten te houden.

Fretten reageren over het algemeen erg goed op de behandeling met de juiste medicijnen. De behandeling van een hartprobleem bestaat uiteindelijk altijd uit een combinatie van meerdere medicijnen.

auscultatie