Hormoonimplantaten,

een goed alternatief voor castratie en sterilisatie

Hormoonimplantaten blijken heel goed te voldoen als alternatief voor chirurgische castratie/sterilisatie. Deze implantaten onderdrukken (tijdelijk) de afgifte van geslachtshormonen. Het gedrag en de geur veranderen hetzelfde als bij een chirurgische castratie/sterilisatie.

Vrouwtjes worden niet meer loops en hebben daardoor ook geen last van beenmergdepressie. Mannetjes en vrouwtjes zijn niet meer bronstig of vruchtbaar en vertonen duidelijk minder territoriaal gedrag. Je kunt het zien als een “chemische” castratie/sterilisatie.

Het middel heeft weinig tot geen bijwerkingen. Een implantaat is eenvoudig toe te dienen. Het is vergelijkbaar met het plaatsen van een identiteits-chip.1

 Op welke leeftijd worden implantaten geplaatst:

Implantaten kunnen vanaf 3-4 maanden leeftijd geplaatst worden.

Bij vrouwtjes wachten we tot de maand november/ december volgend op haar geboorte maar wel liefst VOOR de loopsheid.

Bij mannetjes wachten we meestal tot ze duidelijk seksueel/territoriaal gedrag gaan vertonen.                                  

Hoe lang werkt een implantaat:                                             

Er zijn twee soorten implantaten beschikbaar: een 2 jarig en een 4 jarig implantaat. Dat betekent dat ze respectievelijk gemiddeld 2 of 4 jaar lang werken. Het zijn gemiddelden, het kan zijn dat ze korter of langer werken. Bij fretten die alleen worden gehouden werken ze vaak langer. Als het implantaat na 2 weken niet lijkt te werken moet er rekening mee gehouden worden dat het implantaat niet in het dier is gekomen en kan het opnieuw worden ingebracht.

NB. Het implantaat kan korter werken bij:
-  Groepshuisvesting van fretten, vanwege de toegenomen hormonale stimulatie door territoriale stress.
-  Fretten waarbij recente voorouders nog gekruist zijn met de bunzing. Deze fretten hebben ten gevolge van hun natuurlijke territoriale gedrag meer last van territoriale stress.
-  Chronisch ernstig zieke fretten. Bijvoorbeeld jonge fretten die lijden aan ernstige complicaties na een besmetting met het “nieuwe systemische corona virus”.

Voordelen van een implantaat:

-       Geïmplanteerde fretten hebben op latere leeftijd minder kans op het ontstaan van bijnierproblemen. Het implantaat onderdrukt namelijk tevens de stimulatie van de bijnieren.
Dezelfde implantaten worden gebruikt om oudere fretten met een bijnierprobleem te behandelen, echter dan in een hogere frequentie.

-       Er is géén narcose of operatie nodig. Dit is een groot voordeel bij fretten die ziek zijn geworden door het systemische nieuwe corona virus. Deze fretten kunnen ernstige complicaties krijgen na een narcose.

-       Bij een implantaat bestaat de mogelijkheid om alsnog met een mannetje of vrouwtje te fokken.

 Nadelen van een implantaat:

-       Vrouwtjes kunnen na inbrengen van het implantaat gedurende één week loops worden. Dat is geen probleem voor deze dieren omdat het maar kort duurt.

-       Vrouwtjes die al loops zijn op het moment van implanteren, hebben meer kans op schijnzwangerschap. Dit ontstaat 1,5-2 maanden na het plaatsen van het implantaat en geeft ongewenst gedrag naar andere fretten. Er zijn goede medicijnen om de duur van de schijndracht te bekorten. Het is te voorkomen door het implantaat VOOR de loopsheid te plaatsen.

-       Als het implantaat in de Frettenkliniek is geplaatst, krijgt u tijdig bericht dat uw fret weer toe is aan een nieuw implantaat. Als dat niet zo is, zult u zelf goed moeten opletten of uw fret weer loops wordt of mannelijk of vrouwelijk hormonaal gedrag gaat vertonen.

-       Het is duurder.

Advies en beleid van de Frettenkliniek:

De voordelen van een implantaat wegen duidelijk op tegen de nadelen. Het advies is daarom het plaatsen van een implantaat bij alle jonge fretten.

NB (oktober 2019): Daar er in Nederland heel veel fretten besmet zijn met het "nieuwe systemische coronavirus" verrichten we op de Frettenkliniek bijna geen chirurgische castratie of sterilisatie meer. De narcose is een te groot risico voor deze fretjes. Daar er nog geen test bestaat die kan uitsluiten dat een fret met dit nieuwe virus is besmet, nemen we het zekere voor het onzekere en plaatsen we vrijwel alleen nog implantaten bij fretten.