Hormoonimplantaten,

een alternatief voor castratie en sterilisatie

Hormoonimplantaten blijken heel goed te voldoen als alternatief voor chirurgische castratie/sterilisatie. Deze implantaten onderdrukken (tijdelijk) de afgifte van geslachtshormonen. Het gedrag en de geur veranderen hetzelfde als bij een chirurgische castratie/sterilisatie.

Vrouwtjes worden niet meer loops en hebben daardoor ook geen last van beenmergdepressie. Mannetjes en vrouwtjes zijn niet meer bronstig of vruchtbaar. Beide vertonen minder territoriaal gedrag en kunnen eventueel weer met andere fretten spelen.Je kunt het zien als een “chemische” castratie/sterilisatie.

Het middel heeft weinig tot geen bijwerkingen. Een implantaat is eenvoudig toe te dienen.Het is vergelijkbaar met het plaatsen van een identiteits-chip.1

 Op welke leeftijd worden implantaten geplaatst:

Implantaten kunnen vanaf 3-4 maanden leeftijd geplaatst worden.

Bij vrouwtjes wachten we tot de maand november/ december volgend op haar geboorte maar wel liefst VOOR de loopsheid.

Bij mannetjes wachten we meestal tot ze duidelijk seksueel/territoriaal gedrag gaan vertonen.                                  

Hoe lang werkt een implantaat:                                             

Er zijn twee soorten implantaten beschikbaar: een 2 jarig en een 4 jarig implantaat. Dat betekent dat ze respectievelijk gemiddeld 2 of 4 jaar lang werken. Het zijn gemiddelden, het kan zijn dat ze korter of langer werken. Bij fretten die alleen worden gehouden werken ze vaak langer.

Voordelen van een implantaat:

-       Geïmplanteerde fretten hebben op latere leeftijd minder kans op het ontstaan van bijnierproblemen. Het implantaat onderdrukt namelijk tevens de stimulatie van de bijnieren.

-       Er is géén narcose of operatie nodig.

-       Bij een implantaat bestaat de mogelijkheid om alsnog met een mannetje of vrouwtje te fokken.

 Nadelen van een implantaat:

-       Vrouwtjes kunnen na inbrengen van het implantaat gedurende één week loops worden. Dat is geen probleem voor deze dieren omdat het maar kort duurt.

-       Vrouwtjes die al loops zijn op het moment van implanteren, hebben meer kans op schijnzwangerschap. Dit ontstaat 1,5-2 maanden na het plaatsen van het implantaat en geeft ongewenst gedrag naar andere fretten. Er zijn goede medicijnen om de duur van de schijndracht te bekorten.

-       Als het implantaat in de Frettenkliniek is geplaatst, krijgt u tijdig bericht dat uw fret weer toe is aan een nieuw implantaat. Als dat niet zo is, zult u zelf goed moeten opletten of uw fret weer loops wordt of mannelijk of vrouwelijk territoriaal gedrag gaat vertonen.

-       Het is duurder.

Advies van de Frettenkliniek:

Op dit moment wegen de voordelen van een implantaat op tegen de nadelen. Het advies is daarom het plaatsen van een implantaat bij alle jonge fretten. Elke eigenaar kan echter voor zichzelf een afweging en vervolgens een keuze maken.