Update 28 mei 2020 (Hanneke Roest)
(NB kopieren van tekst is toegestaan maar wel met bronvermelding)
 
Onderzoek op COVID-19 bij fretten mogelijk, maar alleen bij reële verdenking!
Nu blijkt dat op nertsenfarms de nertsen (die besmet zijn door hun verzorgers) mensen kunnen besmetten, is het reël om aan te nemen dat dit ook bij ook bij fretten en katten kan gebeuren.

Bent u zelf of een huisgenoot ziek geworden door COVID-19, dan is het dus mogelijk dat uw fretje door uzelf wordt besmet en het fretje ook ziek wordt. Meestal zal dit mild verlopen. Als een fretje onverklaarbare klachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een infectie, dan is het mogelijk om uw fretje te laten testen met de SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test.

Deze klachten kunnen zijn: hevig hoesten, benauwdheid, koorts (T> 39°), vaak met een zieke indruk.

Elk onderzoek gebeurt in overleg met de NVWA. Tijdens het onderzoek worden een neus-, keel-, oog- en rectaal-swab (uit de anus) afgenomen. Ook wordt bloed afgenomen voor het onderzoek. Deze handelingen/onderzoeken kunnen erg lastig en belastend zijn voor een benauwde fret. Het is dan ook aan te raden om ALLEEN testen uit te voeren op fretten met een reële verdenking welke in nauw contact zijn geweest met een COVID-19 patiënt.
De behandelend dierenarts zal tijdens het onderzoek en het afnemen van materiaal beschermende kleding dragen.
 
Het is belangrijk dat de reeds zieke eigenaar/huisgenoot samen met het fretje in thuisquarantaine blijven tot de uitslag van het onderzoek.
In overleg met de NVWA wordt vervolgens bepaald wat de vervolgacties zijn.

Er is mij door Prof. Dr. W. van der Poel (Professor of Emerging and Zoonotic Viruses, Wageningen University) verzekerd dat er GEEN kruisreactie kan optreden met het “nieuw systemisch corona virus” dat onder vele fretten heerst.
Dus fretten met dit fretten virus zullen niet onterecht positief testen op COVID-19.
 
Update 18 mei 2020 (Hanneke Roest)
(NB kopieren van tekst is toegestaan maar wel met bronvermelding)

Adviezen voor fretteneigenaren vanwege COVID-19 

In Nederland bleek onlangs dat bij één oudere hond antistoffen tegen het SARS-CoV2 virus zijn aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus. De hond is waarschijnlijk besmet geraakt door zijn eigenaar met COVID-19. Daarnaast is het virus een paar weken geleden aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven. Het is aannemelijk dat de dieren in eerste instantie besmet zijn geraakt door mensen en dat de nertsen vervolgens elkaar hebben besmet. Ook bij drie katten die aanwezig waren op één van deze bedrijven zijn onlangs antistoffen tegen het virus aangetroffen. (bron RIVM)

Van fretten weten we dat ze ook gevoelig zijn voor dit humane virus en dat ze onder experimentele omstandigheden (net als de kat) elkaar via onderling contact maar ook via de lucht (getest bij 10 cm afstand) kunnen besmetten.

Uit het Koreaanse onderzoek (Kim et al. 2020) bleek dat experimenteel geïnfecteerde fretten (in het laboratorium onder het toedienen van veel virusdeeltjes in de neus) er tijdelijk ziek van kunnen worden met koorts (gedurende maximaal 6 dagen), verminderde activiteit en soms hoesten. De fretten toonden geen gewichtsverlies en waren binnen 12 dagen na infectie weer de oude. Daarna werd er ook geen virus meer in urine, ontlasting, speeksel of neusuitvloeiing meer gevonden en is het (net als bij mensen) niet waarschijnlijk dat ze daarna nog besmettelijk zijn.
Er is nog geen duidelijk bewijs dat fretten elkaar onder natuurlijke omstandigheden kunnen besmetten. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

De kans dat een huisdier (hond, kat of fret) besmet raakt en vervolgens een ander dier of mens besmet is zeer klein in vergelijking met besmetting van mens-op-mens. De verspreiding van het nieuwe coronavirus zoals we die nu wereldwijd zien, komt door verspreiding van mens-op-mens (bron RIVM).

Toch is het verstandig om geen enkel risico te nemen en de volgende adviezen ter harte te nemen:Eigenaar met fret bewerkt

  • Ben je zelf besmet of verdacht van de ziekte COVID-19, laat de verzorging van je huisdieren (en de fret) liefst aan iemand anders over.
  • Ben jezelf of iemand in het huishuiden besmet of verdacht van de ziekte COVID-19. Houd er dan rekening mee dat jezelf je fretje kan besmetten. Hoewel het nog niet wetenschappelijk is aangetoond dat fretten mensen kunnen besmetten, is het goed om met de mogelijkheid rekening te houden. Wees niet ongerust over je fretje, het zal zelf niet erg ziek worden of misschien zelfs geen enkel ziekteverschijnsel vertonen. Beperk het contact met je fretje tot het hoognodige en knuffel niet met je fretje. Was regelmatig je handen voordat je het fretje vastpakt. Houd je fretje (net als bij mensen) gedurende minstens 2 weken bij andere fretten en mensen uit de buurt.
  • Ben je zelf gezond maar kom je in contact met mogelijke van COVID-19 verdachte mensen, beperk dan het knuffelen met je fret en was je handen na thuiskomst en voordat je het fretje vastpakt.
  • Is je fretje ziek (bijvoorbeeld hoesten) maar niemand in het huishouden heeft klachten. Dan gaan we er van uit dat het geen COVID-19 infectie is bij het diertje. Laat je fretje bij ernstige symptomen onderzoeken door de dierenarts. Fretten hoesten regelmatig als gevolg van het fretten corona virus (zie nieuw systemisch corona virus bij de fret) en vertonen vooral tijdens de rui in voor- en najaar meer klachten. Dit frettenvirus is absoluut ongevaarlijk voor mensen en andere dieren.
  • Gezien de huidige ontwikkelingen is het verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen en de komende tijd geen fretten te brengen naar een locatie waar veel fretten bij elkaar komen (pension of opvang) of om fretten te (her)plaatsen vanuit een frettenopvang of frettenfokkerij.

Heb je twijfels, neem gerust contact op (liefst via het contactformulier) met de Frettenkliniek.

 Update begin mei 2020 (Hanneke Roest)
(NB kopieren van tekst is toegestaan maar wel met bronvermelding)
 
Eerdere studies hadden al aangetoond dat fretten vatbaar waren voor infectie met SARS-CoV2 (Chinese en Koreaanse studie, zie hieronder). Onderzoekers van het Erasmus MC ( Mathilde Richard et al.) hebben nu ook aangetoond dat onder expirimentele omstandigheden fretten elkaar onderling kunnen besmetten via dierekt onderling contact maar ook via de lucht. Deze proef werd gedaan met fretten op 10 cm afstand van elkaar, dus echt heel dichtbij! Hiermee werd in ieder geval aangetoond dat het virus ook via de lucht overdraagbaar was.
 
Update april 2020 (Hanneke Roest)
(NB kopieren van tekst is toegestaan maar wel met bronvermelding)
 
Het was te verwachten dat nertsen, net als fretten en katten gevoelig zouden blijken voor het humane corona virus.
Bij twee nertsenfokkers in Brabant zijn met corona besmette nertsen aangetroffen. De dieren vertoonden verschillende ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat de twee bedrijven in Milheeze en Beek en Donk enkele medewerkers hadden met verschijnselen van het coronavirus wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier.
Zie ook het artikel in het Algemeen Dagblad van 26 april 2020: Corona besmetting bij nertsen
 
Update april 2020 (Hanneke Roest)
(NB kopieren van tekst is toegestaan maar wel met bronvermelding)

Het humane corona virus (voor mensen) en het fretten corona virus (3)

Aan de Chinese Academy of Agricultural Sciences is onderzoek gedaan naar het experimenteel infecteren van diverse dieren met SARS-CoV-2 (het humane corona virus) waaronder ook fretten. Heel recent is een nog niet gepubliceerd artikel uit Korea van de Chungbuk National University te Cheongju ter inzage (zie hieronder).
 
Uit de Chinese studie bleek dat fretten het virus in hun voorste luchtwegen kunnen repliceren maar dat het niet in de lagere luchtwegen als de longen werd terug gevonden. Ook bleek dat het virus niet systemisch ging en dus niet in andere delen van het lichaam werd gevonden. Wel werden enkele virus deeltjes (maar geen infectieus virus) in de ontlasting gevonden. Het infectieuze virus werd gedurende 8 dagen in de voorste luchtwegen gevonden. Hoewel een enkele fret met lichte klachten bij post mortaalonderzoek pathologische veranderingen vertoonde in de longen (er werd daar echter geen virus gevonden) bleek dat de fretten geen ernstige ziekte ontwikkelden en ook niet stierven.
 
Dat fretten onder experimentele omstandigheden geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 weten we al langer. Daarom worden ze ook veelvuldig gebruikt voor het onderzoek. Het SARS-CoV-2 gebruikt het angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2) als receptor om cellen binnen te dringen. Fretten hebben deze receptoren (net als mensen) ook. Dit maakt dat fretten veelvuldig gebruikt kunnen worden voor het testen van antivirale middelen en vaccins bij COVID-19.
 
Uit het Koreaanse artikel bleek echter dat het virus wel degelijk systemisch ging en ook gevonden werd in de longen, nieren en darmen. In deze recente studie bleek het virus via ontlasting, urine, speeksel en mogelijk ook via druppels in de lucht (aerosol) tussen fretten onderling te worden overgedragen.
 
Uit het Koreaanse onderzoek komt ook naar voren dat de geïnfecteerde fretten er wel tijdelijk ziek van kunnen worden met koorts (gedurende maximaal 6 dagen), verminderde activiteit en soms hoesten. De fretten toonden geen gewichtsverlies en waren binnen 12 dagen na infectie weer de oude. Daarna werd er ook geen virus meer in urine, ontlasting, speeksel of neusuitvloeiing meer gevonden en is het (net als bij mensen) niet waarschijnlijk dat ze daarna nog besmettelijk zijn.
 

2. Het originele Koreaanse artikel met de volgende note van de auteurs: 
This is a PDF file of an accepted peer-reviewed article but is not yet the definitive version of record. This version
will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are
providing this version to give early visibility of the article.


Update maart 2020 (Hanneke Roest)

Het humane corona virus (voor mensen) en het fretten corona virus (2)

Er zijn veel zorgen over het eventueel besmet raken van fretten door het nieuwe menselijke corona virus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Momenteel is gelukkig gebleken dat fretten niet ziek worden van dit virus en dat ze het ook niet kunnen overdragen op andere mensen of dieren.

Mocht u zelf ziek zijn door COVID-19 dan is het aan te raden om niet alleen geen contact te hebben met andere mensen, maar ook bij dieren (honden, katten en fretten) uit de buurt te blijven (bron WSAVA).

Fretten zijn wel gevoelig en worden wel ziek van influenza griepvirussen maar dat zijn hele andere virussen.

Ook zijn fretten gevoelig voor het fretten "nieuw systemische corona" virus zie deze link. Maar dat is gelukkig een heel ander corona virus dan het humane virus en ook niet besmettelijk voor mensen.

Update januari 2020 (Hanneke Roest)

Het humane corona virus (voor mensen) en het fretten corona virus (1)

Corona virussen komen over de hele wereld en bij diverse diersoorten voor, waaronder bijvoorbeeld in grote regelmaat bij katten, honden, varkens en kippen. Ook de verkoudheid bij mensen wordt regelmatig door een corona virus veroorzaakt.

Virussen zijn meestal slechts in staat om een beperkt aantal gastheersoorten te infecteren. In zeldzame gevallen kunnen ze plotseling overspringen naar nieuwe gastheren, zoals de corona virussen SARS (vanuit oa. vleermuizen in China) en MERS (vanuit dromedarissen in het Midden-Oosten) hebben gedaan. Deze verandering in gastheer wordt meestal veroorzaakt door mutaties, waardoor het virus plotseling kan aanhechten aan de cellen van de nieuwe gastheer. Dit is mogelijk ook het geval bij het nieuwe corona virus dat recent in China bij mensen is aangetoond.

Van het “nieuwe systemische corona virus” dat recent bij fretten is ontdekt is niet te verwachten en ook niet aangetoond dat het virus een gevaar vormt voor de humane gezondheid.