Virus

  • Hondenziekte

    Fretten zijn gevoelig voor enkele infectieziektes. In dit artikel wordt het Aleutian Disease Virus en Hondenziekte toegelicht. Gelukkig komen beide ziektes in Nederland weinig voor.