Longworm

  • Keel- en longaandoeningen

    Longworm

    aelurostrongylus abstrusus 1414DE3DB9914D54806

    Onlangs is in Nederland tijdens een sectie bij een fret longworm (Sobolevingylus skrjabini) gevonden.Deze longworm wordt ook bij de bunzing, de boom- en steenmarter gevonden. Longwormen bij fretten zouden veel vaker kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht werd.