Kleuren

  • Over fretten

    Fretten zijn erg leuke en speelse dieren. Veel fretten-eigenaren hebben een bijzondere band en veel plezier met deze kleine speelse dieren. Het zijn sensitieve (gevoelige) dieren. Ze zijn zeer goed in staat om stemmingen en gevoelens van mensen op te pikken. Ze reageren daar ook op. Dit is naar mijn persoonlijke mening een van de redenen waarmee de hechte band tussen een fret en zijn eigenaar is te verklaren.