Hondenziekte

  • Het op een veilige manier enten van fretten

    Nog steeds blijken er fretten met verkeerde entstoffen geënt te worden. Dit brengt helaas onnodige risico's met zich mee. Om nogmaals duidelijkheid te verschaffen over welke entingen veilig gegeven kunnen worden en over het al of niet enten tegen de Ziekte van Weil heb ik het volgende voor u samengevat.

  • Hondenziekte

    Fretten zijn gevoelig voor enkele infectieziektes. In dit artikel wordt het Aleutian Disease Virus en Hondenziekte toegelicht. Gelukkig komen beide ziektes in Nederland weinig voor.