Hartproblemen

  • Hartaandoeningen

    Aangeboren hartaandoeningen
    Een enkele keer komt een aangeboren hartaandoening voor bij de fret. Gelukkig is dat maar zelden. Een voorbeeld van een aangeboren hartaandoening bij de fret is een kleine gaatje in de wand tussen de beide hartkamers (VSD =Ventrikel septum defect). Meestal is bij aangeboren hartaandoeningen een hartruisje hoorbaar. Nader onderzoek met behulp van een röntgenfoto, ECG (hartfilmpje) en een hartecho geeft meer informatie over de ernst, prognose en eventuele behandeling van het hartprobleem.