fokken

 • Het fokken

  Alvorens te fokken met fretten, is het belangrijk je hier eerst goed in te verdiepen. Fokken is een serieuze aangelegenheid! De pups hebben ook allemaal een nieuw en goed tehuis nodig, regel dat zoveel mogelijk VOOR de dekking.

 • Het mannetje en castratie

  Mannelijke fretten ('rammen') hebben een penis onder de buik, op 'navelhoogte'. Deze is verborgen in een soort zakje. In de penis is het penisbotje in een J-vorm goed voelbaar. Dit 'haakje' kan soms achter de tralies van de kooi blijven hangen, wat zeer pijnlijk is.
  Tijdens het bronstseizoen (van december t/m het voorjaar)  zijn de testikels goed zichtbaar als 2 flinke knikkers gelegen net onder de anus. Buiten dit seizoen zijn de testikels veel kleiner en meer ter grootte van een erwt.

 • Het vrouwtje en sterilisatie

  De geslachtsopening (vulva) van het vrouwtje (moertje) ligt onder de anus. Tijdens het bronstseizoen (van ongeveer maart tot augustus) zijn de vulvalippen sterk gezwollen en lijkt de vulva op een koffieboon of bij langdurige loopsheid nog wel groter.

 • Hormoonimplantaten: alternatief voor castratie en sterilisatie

  Hormoonimplantaten,

  een goed alternatief voor castratie en sterilisatie

  Hormoonimplantaten blijken heel goed te voldoen als alternatief voor chirurgische castratie/sterilisatie. Deze implantaten onderdrukken (tijdelijk) de afgifte van geslachtshormonen. Het gedrag en de geur veranderen hetzelfde als bij een chirurgische castratie/sterilisatie.

  Vrouwtjes worden niet meer loops en hebben daardoor ook geen last van beenmergdepressie. Mannetjes en vrouwtjes zijn niet meer bronstig of vruchtbaar en vertonen duidelijk minder territoriaal gedrag. Je kunt het zien als een “chemische” castratie/sterilisatie.

  Het middel heeft weinig tot geen bijwerkingen. Een implantaat is eenvoudig toe te dienen. Het is vergelijkbaar met het plaatsen van een identiteits-chip.1

   Op welke leeftijd worden implantaten geplaatst:

  Implantaten kunnen vanaf 3-4 maanden leeftijd geplaatst worden.

  Bij vrouwtjes wachten we tot de maand november/ december volgend op haar geboorte maar wel liefst VOOR de loopsheid.

  Bij mannetjes wachten we meestal tot ze duidelijk seksueel/territoriaal gedrag gaan vertonen.                                  

  Hoe lang werkt een implantaat:                                             

  Er zijn twee soorten implantaten beschikbaar: een 2 jarig en een 4 jarig implantaat. Dat betekent dat ze respectievelijk gemiddeld 2 of 4 jaar lang werken. Het zijn gemiddelden, het kan zijn dat ze korter of langer werken. Bij fretten die alleen worden gehouden werken ze vaak langer. Als het implantaat na 2 weken niet lijkt te werken moet er rekening mee gehouden worden dat het implantaat niet in het dier is gekomen en kan het opnieuw worden ingebracht.

  NB. Het implantaat kan korter werken bij:
  -  Groepshuisvesting van fretten, vanwege de toegenomen hormonale stimulatie door territoriale stress.
  -  Fretten waarbij recente voorouders nog gekruist zijn met de bunzing. Deze fretten hebben ten gevolge van hun natuurlijke territoriale gedrag meer last van territoriale stress.
  -  Chronisch ernstig zieke fretten. Bijvoorbeeld jonge fretten die lijden aan ernstige complicaties na een besmetting met het “nieuwe systemische corona virus”.

  Voordelen van een implantaat:

  -      Geïmplanteerde fretten hebben op latere leeftijd minder kans op het ontstaan van bijnierproblemen. Het implantaat onderdrukt namelijk tevens de stimulatie van de bijnieren.
  Dezelfde implantaten worden gebruikt om oudere fretten met een bijnierprobleem te behandelen, echter dan in een hogere frequentie.

  -      Er is géén narcose of operatie nodig. Dit is een groot voordeel bij fretten die ziek zijn geworden door het systemische nieuwe corona virus. Deze fretten kunnen ernstige complicaties krijgen na een narcose.

  -      Bij een implantaat bestaat de mogelijkheid om alsnog met een mannetje of vrouwtje te fokken.

   Nadelen van een implantaat:

  -      Vrouwtjes kunnen na inbrengen van het implantaat gedurende één week loops worden. Dat is geen probleem voor deze dieren omdat het maar kort duurt.

  -      Vrouwtjes die al loops zijn op het moment van implanteren, hebben meer kans op schijnzwangerschap. Dit ontstaat 1,5-2 maanden na het plaatsen van het implantaat en geeft ongewenst gedrag naar andere fretten. Er zijn goede medicijnen om de duur van de schijndracht te bekorten. Het is te voorkomen door het implantaat VOOR de loopsheid te plaatsen.

  -      Als het implantaat in de Frettenkliniek is geplaatst, krijgt u tijdig bericht dat uw fret weer toe is aan een nieuw implantaat. Als dat niet zo is, zult u zelf goed moeten opletten of uw fret weer loops wordt of mannelijk of vrouwelijk hormonaal gedrag gaat vertonen.

  -      Het is duurder.

  Advies en beleid van de Frettenkliniek:

  De voordelen van een implantaat wegen duidelijk op tegen de nadelen. Het advies is daarom het plaatsen van een implantaat bij alle jonge fretten.

  NB (oktober 2019): Daar er in Nederland heel veel fretten besmet zijn met het "nieuwe systemische coronavirus" verrichten we op de Frettenkliniek bijna geen chirurgische castratie of sterilisatie meer. De narcose is een te groot risico voor deze fretjes. Daar er nog geen test bestaat die kan uitsluiten dat een fret met dit nieuwe virus is besmet, nemen we het zekere voor het onzekere en plaatsen we vrijwel alleen nog implantaten bij fretten.

   

 • Voeding van drachtige en lacterende fretten

  Voeding van drachtige vrouwtjes

  Een drachtig vrouwtje zal vooral in het laatste derde deel van de dracht haar voedselopname verhogen. Omdat de ongeboren pups een steeds grotere plaats in de buik innemen, zal zij regelmatig moeten eten van een kwalitatief goed voer. Een korte periode (bijv. een dag) van onvoldoende voedselopname kan haar in de laatste dagen voor de bevalling in een levensgevaarlijke zwangerschapsvergiftiging brengen. Vrouwtjes die voor de eerste maal drachtig zijn en veel pups krijgen (meer dan 8) zijn hiervoor het meest gevoelig, met name in de laatste week van de zwangerschap. Door onvoldoende energieopname wordt het vet uit de reserves gemobiliseerd en gemetaboliseerd met als gevolg een ernstige vervetting van de lever. 

 • Voeding van jonge pups

  Het is verstandig om pups in het nest al bij te voeden om tegemoet te komen aan hun toenemende voedingsbehoeften zodat de moeder minder belast wordt. Zeker in een nest met meer dan 6 pups. Vanaf 3 weken leeftijd kunnen pups tweemaal daags bijgevoerd worden met KMR kittenmelk of A/D blikvoer. Laat het bakje niet zonder toezicht in het nest staan, omdat de pups hier doorheen kunnen kruipen en nat en koud worden.