Hieronder is de disclaimer te vinden welke van toepassing is op de website Frettenkliniek.nl

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de Frettenkliniek.

Inhoud van de website
Wij actualiseren regelmatig de inhoud van de website. Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Beeldmateriaal
De foto's op de website zijn gemaakt door de Frettenkliniek of afkomstig van Birgit van der Laan, tenzij anders vermeld. Ook op de foto's rust copyright. Deze mogen dus niet zonder toestemming gebruikt of overgenomen worden.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites. Wij zijn niet verantwoordelijk over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Deze links zijn met zorg geselecteerd en opgenomen ter informatie voor gebruikers van deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, adviezen of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.